ALKs fraskrivingsklausul

Denne fraskrivingsklausulen skal gjelde alle former for tilgang til nettstedet og all bruk av nettstedet og dets innhold.

Velkommen til ALKs nettsted med sykdomsinformasjon. Målet med nettstedet er å gi deg en innføring i hva pollenallergi er. Nettstedet og innholdet her gir kun informasjon av generell karakter. Denne fraskrivingsklausulen, og eventuelle endringer som fra tid til annen gjøres av den, gjelder din tilgang til og bruk av nettstedet og innholdet.

Nettstedet retter seg mot personer som bor i Norge. Vi påstår ikke at innholdet som er tilgjengelig på eller via nettstedet, vil være hensiktsmessig å bruke eller tilgjengelig andre steder.

Informasjon om sykdom og behandling

Nettstedet presenterer generell informasjon om allergi og beslektede sykdommer og deres behandling. Informasjonen er kun til informasjonsformål. Slik informasjon er ikke ment som og skal ikke benyttes som eller i stedet for medisinsk hjelp fra kvalifisert helsepersonell. Du må ikke bruke informasjonen på siden til å diagnostisere helseproblemer eller sykdom, og vi råder deg til å innhente faglig råd fra det aktuelle feltet når det gjelder anvendeligheten av konkrete deler av innholdet. Hvis du har eller tror du har problemer med helsen, bør du kontakte lege eller annet kvalifisert helsepersonell.

Informasjonen er oppgitt ”som den er”
ALK anstrenger seg for at informasjonen skal være korrekt og oppdatert, men all informasjon og eventuelle langsiktige kunngjøringer på nettstedet er oppgitt ”som den er” og ”i den grad den er tilgjengelig”, og ALK påstår eller garanterer ingenting, verken uttrykt eller underforstått, herunder – men ikke begrenset til – underforståtte garantier om salgbarhet, rettighetsoverholdelse eller egnethet til bestemte formål.

ALK påstår eller garanterer ingenting når det gjelder nettstedets og innholdets fullstendighet, nøyaktighet, pålitelighet, punktlighet, tilgjengelighet, uavbrutte eller feilfrie funksjonalitet eller samsvar med gjeldende lover, eller at nettstedet eller serveren som nettstedet er lagret på, er fri for virus eller andre skadelige komponenter.

Ved å bruke nettstedet godtar du den risikoen at informasjonen kan være ufullstendig eller unøyaktig eller kanskje ikke vil oppfylle dine behov eller krav.

Ansvarsfraskrivelse
ALK og alle parter som måtte være involvert i å skape, produsere og levere denne nettsiden, skal ikke under noen omstendigheter eller på noen som helst måte være ansvarlig for eventuelle skader eller personskader som måtte oppstå ut fra, i tilknytning til eller som følge av din tilgang eller manglende tilgang til nettstedet, at du har støttet deg til informasjon som er oppgitt her, eller eventuelle driftsbrudd, feil, utelatelser, avbrudd, mangler, driftsmessige forsinkelser, datavirus, datafeil osv.

ALK frasier seg enhver form for erstatningsansvar for direkte skader, indirekte skader, tilfeldige skader, følgeskader, straffeerstatning, særlige skader og andre skader, tapte muligheter, tapt fortjeneste og andre tap og skader av noe slag.

Lenker til andre nettsteder
Dette nettstedet kan inneholde lenker til nettsteder som drives av andre enn ALK. ALK har ikke noe ansvar for eller kontroll over innholdet eller driften av slike nettsteder og skal ikke ha erstatningsansvar for eventuelle skader eller personskader som måtte oppstå på grunn av slikt innhold eller driften av det. Slike lenker innebærer ingen godkjenning fra ALKs side av materiell på andre nettsteder.

ALK oppgir lenker til andre nettsteder for å gjøre brukerne en tjeneste, og tilgang til og bruk av andre nettsteder enn dette skjer på eget ansvar.

Endringer
ALK forbeholder seg retten til å endre, redigere, skifte ut og slette innholdet på nettstedet, og når som helst å begrense tilgangen til eller legge ned nettstedet, basert på ALKs eget skjønn og uten forhåndsvarsel.

Copyright og bruk av innholdet
Ved å ta i bruk nettstedet bekrefter og godtar du at innholdet på nettstedet tilhører ALK og er beskyttet av regler om opphavsrett. Du bekrefter og godtar også at varemerker, tjenestemerker, handelsnavn, logoer og produkter som er vist på nettstedet, er beskyttet over hele verden, og at ingen av disse kan brukes uten skriftlig forhåndstillatelse fra ALK.

Du kan bare laste ned nettstedets innhold til din egen private, ikke-kommersielle bruk. Ingen redigering eller annen gjengivelse av innholdet er tillatt.

Bruk av tilbakemelding
Alle spørsmål, kommentarer, forslag og andre former for kommunikasjon, herunder ideer, oppfinnelser, begreper, teknikker og fagkunnskap som du måtte formidle til nettstedet eller på andre måter til ALK, elektronisk eller på andre måter, formidles i ikke-fortrolig form og blir ALKs eiendom, som ALK uten begrensninger kan bruke på en hvilken som helst måte og til hvilke som helst formål, herunder til utvikling, produksjon og/eller markedsføring av varer og tjenester.

Diverse
Hvis noen av bestemmelsene i denne fraskrivingsklausulen blir regnet for å være ulovlige, ugyldige eller umulige å håndheve, skal bestemmelsen(e) regnes som utskilt uten at det påvirker håndhevelsen av de resterende bestemmelsene.

Gjeldende lov og rettsområde
Din tilgang til og bruk av nettstedet og dets innhold skal reguleres og tolkes i samsvar med lovene i Danmark, uten hensyn til landets regler for lovvalg, og du godtar at det rette og eneste stedet for å løse eventuelle konflikter som måtte oppstå på grunn av eller i forbindelse med denne fraskrivingsklausulen, skal være danske domstoler.