Selvtest – har du riktig behandling for din husstøvmiddallergi?

Mange opplever å ha unødig mange plager pga husstøvmiddallergi. De fleste symptomene kan lindres eller helt unngås med den riktige behandlingen. Du merker det kanskje selv – hvis symptomene ikke er tilstrekkelige godt nok behandlet, at de kan ha en negativ påvirkning på livskvaliteten. Man føler seg trøtt, har problemer med å konsentrere seg på skolen eller på jobben, og man føler seg aldri helt frisk.

Ofte kan symptomene på husstøvmiddallergi forveksles med symptomene på forkjølelse. Derfor går husstøvmiddallergikerne ofte lenge med sine symptomer innen de oppsøker hjelp. I testen kan du beskrive din situasjon og få en anbefaling som du kan ta med til legen neste gang du snakke om din allergi.

Når du har svart på spørsmålene, kan du laste ned, skrive ut og ta med/maile resultatet til din lege. Vær oppmerksom på at denne testen ikke kan erstatte et legebesøk.