Allergibehandling

Få kontroll over allergien

Hvilken behandling er best for deg?

Det finnes mange ulike typer behandling for deg som har husstøvmiddallergi. Her kan du lese om de ulike behandlingsalternativene som finnes. I dag finnes det tre prinsipper for behandling – unngå stoffer man ikke tåler, symptomatiske legemidler og allergivaksinasjon.

Hvilken behandling som passer deg best, avhenger av flere ulike faktorer: type symptomer, allmenntilstanden din, hvilke bivirkninger du eventuelt får, og hvilken type behandling du selv ønsker. Du og legen din kan diskutere og komme frem til hvilken behandling som passer deg best.

 

Kort oversikt over behandlingsalternativer

Mild allergi – unngå bestemte allergener

Å unngå det stoffet du ikke tåler, kan lindre allergisymptomene. Ved enkelte typer allergi, f.eks. matvareallergi, er det forholdsvis lett å unngå det man er allergisk mot, men ved middallergi er det desto vanskeligere.

Du kan begynne med å prøve spesielle middtrekk som skal gi en viss beskyttelse mot midd. Du kan også prøve med luftrenser på soverommet for å forbedre luftkvaliteten.

Fordeler Ulemper
Lav kostnad Nærmest umulig å få bort alle allergener
Umiddelbar effekt Kan begrense hverdagen
Ingen bivirkninger  

Les mer om unngå allergener

 

Moderat allergi – medisin som lindrer allergisymptomer

Det finnes mange ulike typer symptomatiske allergimedisiner, for eksempel antihistaminer. Symptomatiske allergimedisiner gir lokal symptomlindring. Derfor må mange ta flere ulike medisiner for å lindre alle symptomene. For en middallergiker er det ikke uvanlig å ha ett preparat for kløe i øynene, et annet for rennende nese og et tredje for kløe i halsen eller astmasymptomer.

Fordeler Ulemper
Rask symptomlindring Kan ha bivirkninger
  Kan bli dyrt i det lange løp
  Ingen forbedring av allergisymptomene på lang sikt

Les mer om symptomatiske allergimedisiner

Alvorlig allergi – behandle årsaken til allergien

Allergivaksinasjon behandler årsaken til allergien. Ved å regelmessig tilføre en dose av det stoffet (allergenet) som forårsaker allergiplagene, behandler man årsaken til allergien. Immunsystemet påvirkes, slik at toleransen mot stoffet øker.

Fordeler Ulemper
Behandler årsaken til allergien Fare for bivirkninger
Gir langsiktig forbedring av de allergiske symptomene i tillegg til symptomlindring i behandlingsperioden Behandlingstid på ca. 3 år

Les mer om allergivaksine

Oppsøk hjelp for allergien

Mange allergikere må regelmessig ta allergisk medisinering gjennom hele året. Noen synes det hjelper, men er du blant dem som opplever at du har alvorlige plager selv om du tar allergimedisinen, eller at du hele tiden må øke dosen? Da kan det være på tide å vurdere allergivaksinasjon.

Gjør noe med allergien og reduser allergisymptomene.

Finn en klinikk i nærheten

Aktuelle spørsmål til legen

Det kan være lurt å forberede seg litt før legetimen. Her finner du forslag til spørsmål du kan stille legen om allergi.

12 ting du kan spørre legen om

Allergi og astma

Hvis du har allergiplager, er du i faresonen for å utvikle astma. Hvis du lar være å behandle allergien, øker risikoen for astma. Derfor er det viktig at du så tidlig som mulig får en diagnose og riktig behandling.

Sist oppdatert 15/10/2018